Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

 

Zastrzeżenia prawne

1.       Zasady ogólne

 

Materiały zamieszczone na stronach internetowych www.kreomaniak.pl stanowią własność KREOMANIAK Jarosław Prędki, Wielawino 52, 78-450 Grzmiąca, adres elektroniczny: kreomaniak@kreomaniak.pl (dalej jako „KREOMANIAK”). Witryna internetowa www.kreomaniak.pl oraz powiązane strony internetowe (dalej jako „strony KREOMANIAK”) podlegają ochronie prawnej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa polskiego i międzynarodowego. W szczególności dotyczy to ochrony przyznanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wszelkie wynikłe z funkcjonowania stron KREOMANIAK spory podlegać będą jurysdykcji sądów polskich.

2.       Ochrona własności intelektualnej

 

Abonentem domeny www.kreomaniak.pl jest KREOMANIAK Jarosław Prędki z siedzibą Wielawino 52, 78-450 Grzmiąca, a strony są utrzymywane na serwerach: AMAZON, INFLUXIS.

Zawartość niniejszych stron internetowych stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631 z późn. zm.) i jako taki podlega ochronie. Bez wyraźnego zezwolenia KREOMANIAK zabronione jest kopiowanie oraz dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na niniejszych stronach internetowych dla celów innych niż użytek osobisty oraz dozwolony użytek publiczny. Dopuszczalne wykorzystanie zawartości może mieć miejsce jedynie w zakresie i rozmiarze odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie tych materiałów bez uprzedniej zgody uprawnionych stanowi naruszenie ich praw i stanowi podstawę do podjęcia stosownych kroków prawnych.

 

3.       Charakter prawny zamieszczanych informacji

 

Wszelkie informacje zamieszczone na stronach www.kreomaniak.pl mają charakter wyłącznie informacyjny, chyba że w określonym przypadku zastrzeżono wyraźnie co innego.

KREOMANIAK zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym momencie zmian w prezentowanych na stronach KREOMANIAK informacjach dotyczących świadczonych usług.

KREOMANIAK nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji dostępnych na niniejszych stronach internetowych.

 

4.       Ostrzeżenia

 

Żaden utwór, zamieszczony na stronach KREOMANIAK nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie
z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody KREOMANIAK lub innej osoby której przysługują autorskie prawa majątkowe do danego Utworu.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody w/w podmiotów
w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr. 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

Użytkownicy stron KREOMANIAK publikują komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów KREOMANIAKA, który nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych komentarzy.

Użytkownikom stron KREOMANIAK zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, treści takie mogą być usuwane.

 

 

Ostatnie komentarze

2014-03-19 12:17:12mariuszperz

Prentas, dajesz rade! ... Zobacz Piosenkę

2014-01-07 19:35:57rytny

Ulcia ja baaardzo chętnie bym posłuchał Cię razem z podkładem ale chyba gdzieś Ci uciekł;) nagraj jeszcze raz i weź podkład głooośniej!! Pozdrówki:) ... Zobacz Piosenkę

2013-11-14 23:03:52METRO

A ja ciągle czekam na coś w stylu R ... Zobacz Piosenkę

2013-11-14 23:02:00METRO

Dlaczego nic nowego nie robisz ? ... Zobacz Piosenkę

2013-09-21 14:36:43rytny

gdybym miał lepszy głos to bym zaśpiewał:). Gdzie Ci wokaliści??!!! ... Zobacz Aranż